Bọn phú hào đứng trước
                               nước cộng hoà chúng ta
Nhưng làm sao hiểu nổi?
Ngơ ngẩn ngẩn ngơ
                           đặt cơ man
                                         câu hỏi:
“Xã hội chủ nghĩa”
                 quốc gia quái gì?
“Tổ quốc xã hội”
                        là cái chi chi?
“Nhiệt tình bọn anh
                       quả chúng tôi
                                        không hiểu
Gì mà hát hò?
                 Mà hăng say phấn khởi?
Thế trên thiên đường
                                Bônsêvich
                                             bọn anh
mọc thứ cam gì
                        ra cái giống tốt lành?
Các anh chạy vạy
                           sống lần hồi
                                               vất vả
biết mùi chi nữa
                                  ngoài nước lã, bánh mì?
Tổ quốc ấy
                         khói nó ra gì
chả nhẽ
                          lại thơm tho đến vậy?
Lệnh trên truyền xuống
                                     bảo các anh
                                                    đánh đi
các anh sẽ đánh
                      vì cái lẽ gì?
Có thể
           ôm bom, nổ tan thây tan xác
có thể
           chết
                     vì mảnh đấtcủa mình
nhưng
             đất của chung
                       ta chết sao đành?
Người Nga
                ôm người Nga
                                     hay đấy
nhưng Nước Nga
                                    mất rồi
                                            tên gọi ấy còn đâu
Quên nhà, quên nước
thì tổ quốc ra sao?
Thế nước bọn anh là cái nước nào?
                                           Kômintec phỏng
Này vợ
               này nhà riêng
                                 này ngân hàng tồn khoản
đấy mới tổ quốc
                             mới tiên cảnh bồng lai
Ví như tổ quốc
                        là bấy nhiêu điều hay
còn hiểu được
                     chuyện các anh liều mình
                                                                 háo hức”
Hãy nghe đây
                    lũ mọt dân, mọt nước
ngay trong gian khổ
                        mà đời chúng tao tươi
Bài ca này
                 sẽ ca ngợi niềm vui
cuộc sống chúng ta
                        rộn tin mừng
                                            chiến thắng
lẫn với bao điều bất hạnh, gieo neo


Nguồn: Tốt lắm! (thơ), V. Maiakôpxki, NXB Văn học, 1967
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)