Này bạn, lắng nghe!
Này nhé, nếu đêm đêm trời sao sáng rực
ắt là có kẻ nào đó cần sao?
Ắt là có kẻ ao ước có sao?
Những cục đờm muốn gọi là châu ngọc?
Kỳ cà kỳ cục
trong cơn lốc bụi bặm phương nam
Hắm đâm bổ đến bên thượng đế
sợ tội đến trễ
Hắn khóc lóc van nài
hắn hôn hít bàn tay thượng đế xoặn những đường gân
cầu xin
thế nào cũng phải có sao!
thề nguyền không thể nào chịu nổi
cực hình đêm không sao!
Rồi hắn đi
lòng nao nao xao xuyến
nhưng bề ngoài bình thản
Hắn cất tiếng hỏi bạn
“Bây giờ ổn rồi chứ?
Sợ quái gì nữa?
Hử?!”
Này bạn, lắng nghe!
Này nhé, nếu đêm đêm sao trời sáng rực
ắt là có kẻ ao ước có sao?
Thế là chiều chiều
trên mái nhà, cao cao trên nóc
không thể thiếu sao trời sáng rực
dù chỉ một vì sao?!


Nguồn: Tuyển tập thơ Maiakốpxki, NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)