Còn nhớ gì không em?
Mà giọt buồn cứ mãi
Từng đêm về chậm rãi
Vết lăn vòng đơn côi

Còn lại một mình thôi
Nghe đời vêu vao quá
Khi tình ai hối hả
Ngoảnh mặt phía trời xa

Còn nhớ gì không ta?
Cung đàn quên dạo phím
Lời ca xưa ngọt lịm
Mây gió cuốn mất rồi

Còn lại một mình thôi
Và con đường hun hút
Em có còn một chút
Cho ta về chiêm bao…