Lần đầu tiên kết bạn
Anh chưa từng mến mộ
Có cậu bạn điển trai
Chính là Hà Tiến Bình.

Mai Châu quê ngoại mình
Luôn phát triển vượt bậc
Cho nhau từng hoàn cảnh
Và nhiều sự vật khác.

Nơi đây anh tìm về
Còn thương nhau cho trọn
Cho trọn nghĩa trọn tình
Yêu quý nhau vĩnh viễn,

Ngày hè anh vào chơi
Cùng xứ Thái quê mình
Chúc em Hà Tiến Bình
Mạnh khoẻ và may mắn.

(Gửi tặng em Hà Tiến Bình)

(Mai Châu, Hoà Bình 2021)