Chưa có đánh giá nào
51 bài thơ
Tạo ngày 15/04/2011 22:34 bởi Trăng Quê
Tập thơ Người tình trong mơ (NXB Văn học, 2011).