Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 08:07

Xe chạy không bao giờ dứt
Vừa chạy vừa đổi thay
Xe Nga thành xe Tây
Xe Tàu thành xe Mỹ
Căn nhà cũ kỹ hoá lầu gương

Ngã tư đường
Cái lần mưa bụi ấy
Em đi bóng nhỏ xa dần... khuất
Bây giờ mưa vẫn bay


29-12-1999

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007