15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/06/2009 12:18

Trăm năm bia đá thời mòn

Đá thì ta tin, nhưng lời trên bia
Khắc xuống đục đi là người đấy chứ
Chưa kể những thời nói không nói có
Thợ đá là người đục thuê ăn công
Văn tự lông bông, ù lỳ nghĩa lý
Chuyện ngay trước mặt còn chửa dám tin
Đá ngủ triền miên thời gian ú ớ
Cong đầu cúi cổ lễ bái u mê
Chữ nghĩa bề bề
Công lao lỗ chỗ.
Máu mình thì đỏ tóc mình thì đen
Hãy cúi xuống xem tay mình chai sạn
Đắp đê chống hạn, trông nắng trông mưa
Bụng đói buổi trưa, mắt cay khuya khuắt.
Hãy tin dạ dầy! Hay tin con mắt!
Người ơi!
Đá ơi!


5-11-2002