Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/10/2018 18:52, số lượt xem: 170

Vết thương cài ở thịt da
Vợ con đùa bảo đó là huân chương
Tháng nào cũng được lĩnh “lương”
Nếu không chắc đã ra đường bơm xe