Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/11/2018 20:34, số lượt xem: 4206

Cái mũ che mưa nắng
Trên đầu khắp thế gian
Một hôm vào sân bóng
Thành ghế ngồi đa năng