Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2018 20:34, số lượt xem: 2478

Cái mũ che mưa nắng
Trên đầu khắp thế gian
Một hôm vào sân bóng
Thành ghế ngồi đa năng