43.75
Đăng ngày 20/09/2015 10:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 25/02/2021 04:50, số lượt xem: 3648

Không khí
Có như không
Mà là tất cả
Mạnh trong bom nguyên tử
Và yếu đến vô cùng
Tờ giấy có thể rẽ không khí mà đi
Nhưng không khí có thể xé bê tông mà tiến
Một đô la rơi ra không khí làm người ta tìm kiếm
Nhưng hàng triệu đô la vì không khí mà rơi
Đừng đấm không khí bạn ơi!
Và chớ để bị không khí đấm
Thiếu không khí lửa kia tắt ngấm
Động cơ ngừng và chết mọi trái tim
Chết cả cây xanh
Chết cả hành tinh
Trái đất sẽ thành hoang mạc
Không khí như vậy thật
Mà luôn chẳng là gì...