Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2015 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 06/01/2020 06:15, số lượt xem: 283

Bão chưa đến đã triều cường
Bánh xe ngập nửa mê trường cõi mưa
Gác chân chống giữa ngày xưa
Xe ơi triều rút sao chưa muốn về...