Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/11/2015 21:41, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 06/01/2020 06:19, số lượt xem: 349

Xưa hai chiến tuyến khác nhau
Cùng về giỗ mẹ, trắng phau đỉnh đời
Bão giông thời thế qua rồi
Trước bàn thờ mẹ ngậm ngùi: “Mẹ ơi!”