Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2018 16:21, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 07/04/2018 11:38, số lượt xem: 288

Ngày xưa từ thuở mới sinh ta
Đã được con người quý lắm nha
Gần lửa nóng lên rồi dễ cháy
Nước vào lạnh ngấm nhũn mềm ra
Hoà bình đắp chiếu thường xuyên ngủ
Chinh chiến băng rừng khắp nẻo xa
Phá núi xuyên đèo đôi lúc vẫn
Khi cần lắp kíp úi cha cha...