Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2015 08:42, số lượt xem: 242

Lấy thuốc nổ khỏi bom
Đổ đất vào thay não
Lấy thuốc khỏi đạn pháo
Đổ nước vào cho ta
Vỏ đạn thành bình hoa
Vỏ bom thành chậu cảnh
Kẻ giết người máu lạnh
Thay não cho từ tâm
Biết sống tử tế hơn
Cảm ơn người thay não!