Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2016 06:17, số lượt xem: 248

Cùng đi Tây Trúc lấy kinh
Cưỡi mây đạp gió quên mình trừ yêu
Ngộ Không phép thuật cao siêu
Đường Tăng niệm chú là tiêu phép màu