Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 08:49, số lượt xem: 252

Hình như có một cái đuôi
Ngu ngơ trông đến tức cười làm sao
Có đuôi vẫy thử xem nào
Vẫy trái vẫy phải vẫy vào phố đông

Đuôi ơi ta đã mỏi chân
Rẽ vào ăn cốc sấu dầm kệ đuôi!
Chợt buồn rồi lại chợt vui
Trời đang đổ nắng sao rồi lại mưa?

Mây hồng cho gió mộng mơ
Ta về đuôi cứ ngác ngơ đứng ngoài
Hôm nay sao chẳng thấy ai?
Bâng khuâng lòng bỗng nhớ hoài... cái đuôi