Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2019 13:09, số lượt xem: 252

Núm đồng tiền em tặng
Cầm mãi chẳng dám tiêu
Những ngày chang chang nắng
Khát mà không dám liều

Một hôm trời nóng bỏng
Tim bất ngờ rải ngân
Mua cả dòng suối mát
Và một đêm Trăng ngần...