Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 12:32, số lượt xem: 241

Ma cà rồng ma chơi ma lọ
Ma chết trôi, ma xó, ma vườn
Đêm nay gối mỏi chân chồn
Có con ma ngủ gọi hồn ta đi

Bài thơ đầu tiên làm thuở thiếu nhi