Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2019 18:12, số lượt xem: 267

Những luật rừng luật xóm
Khác xa chuẩn văn minh
Tốt với vài ba nhóm
Hại cho dân nước mình