Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2017 17:32, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 06/12/2019 06:04, số lượt xem: 1549

Thiên hạ biết anh ấy không phải thớt
Là ngôi sao sáng giữa trời thâu
Ai cậy còn dao thì cứ chém
Cho dù có rụng mấy mùa râu