Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 13:41, số lượt xem: 258

Đi qua chân núi vọng phu
Nghe trong gió vẳng tiếng ru thuở nào
Lời ru cũng hoá đá sao?
Mà mưa nắng vẫn ngọt ngào dỗ con
Nghìn năm lòng mẹ chẳng mòn
Dẫu thành tượng đá vẫn còn hát ru