Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/11/2015 08:53, số lượt xem: 501

IC giờ hãy còn tươi
Mai sau nó héo trên đồi trăng lu
Tiếng chim ngừng hót cúc cu
Đài ngưng ca bản tình thu lá vàng