Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2016 07:37, số lượt xem: 285

Hố ga toác miệng chờ ai
Mà trông gớm ghiếc như loài khủng long
Lọt vào dẫu có quý ông
Hay hoa hậu xịn chớ hòng vẹn nguyên

Mưa to nước ngập ảo huyền
Sa chân là lạc vào miền suối sông
May còn được quấn băng bông
Xẻo xui là đến cánh đồng hoang vu