Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2015 23:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 12/03/2019 05:10, số lượt xem: 455

Biết tin lịch sắp đến*
Chờ đợi mấy tháng nay
Nghe tên giờ mới gặp
Bồi hồi tay trong tay

Ngẫm sáu mươi năm trước
Mẹ ầu... ơ trên tay
Mình đang oe oe khóc
Bố mừng vui tràn đầy

Nghĩ sáu mươi năm nữa
Dòng đời không ngừng trôi
Lịch vừa về đến cửa
Hỏi ta? Đi lâu rồi!

*: Tờ lịch ngày 26- 2- 2008