Có thể xem nhiều bài khác theo từ khoá: "dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ"
http://vietnamnet.vn/vn/t...ban-roi-f-105-227421.html