Hình ảnh trận bóng đá Việt Nam - Uzbekistan  chiều 27/l/20l8 tại Trung Quốc:                                         https://news.zing.vn/tran...zbekistan-post815484.html