Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2016 13:24, số lượt xem: 342

Tình cờ gặp đoạn thơ, văn
Của ai viết để lệ lăn nhẹ rồi
Cảm ơn nhiều nhé người ơi
Cho tôi biết nước mắt tôi vẫn còn