Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2019 15:39, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 20/08/2019 03:26, số lượt xem: 193

Tàu lạ hung hăng ở Biển Đông
Mưu hèn kế bẩn húc đâm tông
Thè ra đường lưỡi bò phi lý
Liếm hết của người thế mới ngông
Tình nghĩa lân bang không chịu học
Nội quy quốc tế chẳng thèm trông
Kệ cho thiên hạ chê bôi lắm
Chữ tiểu nhân này nuốt đắng không?

TP Nam Định ngày 4/8/2019