23.00
Đăng ngày 28/12/2015 19:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 29/12/2015 06:33, số lượt xem: 586

Thơ được bình chọn
Bằng 5 ngôi sao
1 là thấp thấp
5 là cao cao

Bài bạn, mình thích!
Muốn ấn 4 sao
Nhưng ai ấn trước
1 rồi còn đâu!

Biết là cảm nhận
Mẹ còn khác con
Mà sao tiếc quá
Bó tay chấm com!