Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2018 16:50, số lượt xem: 298

Lửa - Nước là đôi bạn rất thân
Đã từng lắm oán cũng nhiều ân
Kẻ luôn bùng cháy khi thiêu đốt
Đứa thét gào tung lúc sóng gầm
Hoả chẳng trai mà dương thế nhỉ
Thuỷ không gái lại vẫn như âm
Được người thuần phục nên ngoan ngoãn
Cái tính hung hăng đã bớt dần.