Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2016 07:57, số lượt xem: 296

Ý thơ chợt loé trong trong đầu
Như chim sà xuống lại ào bay đi
Bút đâu chộp vội mà ghi
Một câu thơ thẩn có khi lại thành...