Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 11:11

Đồng đội của tôi đây chăng
Bạn lên chùa từ khi nào vậy
Đời ta có rộng dài năm tháng ấy
Bao nhiêu tràng hạt đếm cho cùng

Ta xa cách nhau một tấm áo nâu sồng
Một tên gọi
Một dáng ngồi tĩnh lặng
Tiếng mõ rụng xuống đáy chiều hụt hẫng
Góc sân chùa hoa đại ngập ngừng thơm...


Tháng 6-1999
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002