Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 07:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:42

Nước còn chậm chạp về sông
Phù sa ở lại cánh đồng chưa se

Trâu gầy lấm cỏ bờ đê
Ao làng con cá rô thia búng chiều


Tháng 10-1998
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002