Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:35

Trong tôi còn một giao thừa
Sang canh vọng tiếng sắc bùa chúc xuân

Nu đào nở sớm phân vân
Ngày xưa sao chẳng dần dần... mà xưa!


Xuân Tân Tỵ 2001
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002