Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 15:07

Thăm nhà cựu chiến binh
Cùng bạn dạo quanh vườn
Gặp khóm tàu bay mọc lên trước ngõ

Những thứ ấy bây giờ
Cũng bình thường như cỏ
Sao người lính vẫn không chịu nhổ
Để rau rừng lạc giữa phố mà xanh!


Tháng 6-1999
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002