Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2015 21:10

Phận sông khác mấy nỗi người
Bãi bờ thì ngắn dòng trôi thì dài

Tan vào biển để hoài thai
Sắc mây màu nắng hình hài giọt mưa

Tìm về với cội nguồn xưa
Non cao lại gặp bất ngờ suối xanh

Đục trong sâu cạn thác gành
Bao nhiêu bồi lở chưa thành bình yên


Tháng 6-2001

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002