Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 11:15

Nghĩa trang gió ít nắng nhiều
Cây chưa lớn kịp nên chiều không lay

Làn khói mỏng, ngọn cỏ gầy
Bè trầm mấy khúc giãi bày nông sâu

Ánh ngày dọi trước khuất sau
Nhấp nhô bãi trắng ngỡ đâu sóng cồn


Tháng 2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002