Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2015 10:01

Thoi đưa thánh thót trong chiều
Vuông tơ ấm vạt nắng nghèo xóm quê

Dọc ngang đứ nối bộn bề
Dầu vơi mẹ rót đèn khuya lại đầy


1999-2002

Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002