Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:54

Chia tay giọt nắng sau chiều
Mùa thu biết rụng bao nhiêu lá vàng

Giấc đêm hoa cỏ nhẹ nhàng
Mầm xuân đã tách vỏ sang lối ngày


Tháng 12-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002