Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:27

Hỏi miền cổ tích đâu rồi
Đá không kể nữa với người chuyện xưa

Gặp hòn Trống - Mái đung đưa
Sầm Sơn trần tục gió mưa biển chiều

Lơ sơ mấy nén hương nghèo
Ni cô khấn giữa cheo leo không chùa


Sầm Sơn 2000
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002