Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 11:31, số lượt xem: 427

Tình em anh rót vào trong phổi
Hút thuốc, càng thêm lung linh
Mai đây nếu lỡ trào máu họng
Anh đổ rằng anh chết vì tình.

Tình em anh cất vô chiếc vớ
Chẳng giặt giũ gì đã bảy năm
Nhưng em đừng sợ mùi hôi hám
Từ đó mất giày anh đi (chân) không.

Tình em anh bỏ túi ông quan
Chẳng mất được đâu, mặc xin van
Với bạc với tiền thơm thỏa lắm
Nằm yên mà ngửi cái mùi sang.

Tình em anh giấu vào ngôi mộ
Không khói, không bia, chỉ cỏ ngòm
Người qua kẻ lại chẳng buồn nom.

2011