Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/06/2014 16:35, số lượt xem: 1730

Chào cô môi đỏ răng ngà
Hàng mi cong vút như là hàng mi
Thuý Vân cái tuổi dậy thì
Hoa cười ngọc thốt ai bì được em.

Tôi từ thoả thích đoàn viên
Làm thơ làm thẩn mon men ý giời
Hỡi ôi bảy khóc ba cười
Mà như trong dạ nó ngời ngợi sang.

Chẳng may đôi nẻo quan san
Sen lìa ngó ý do vàng con sâu
Thương em tôi có mười cầu
Một là mong ước nàng dâu thật khờ
Hai là nàng biết làm thơ
Ba là nàng cũng còn mơ mộng nhiều
Bốn là... thôi chỉ bấy nhiêu
Mai sau hợp nhãn tôi liều nói thêm
Để cho trăm ấm vạn êm
Xin em bớt đỏ và mềm đôi môi
Hàng mi cong vút cong vời
Cũng xĩn khẽ lại một đôi ngại ngần.

"Dập dìu tài tử giai nhân"
Thơ tôi lục bát ráp vần vào em!

2013