Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 11:26, số lượt xem: 412

Chẳng ước là chim tung cánh bay
Bay đâu cho khỏi thế gian này
Khắp trời chim vẫy vùng kiêu hãnh
Rồi chết trong lòng đất đắm say.

Chẳng ước là hoa nở ngọc ngà
Ngày xuân phố chợ lắm người qua
Cho đời tô điểm ba mồng tết
Lại tủi hờn mong năm tháng xa.

Chẳng ước là mây hay gió kia
Không đi không đến chẳng quay về
Kiếp mòn phiêu bạt thân vô nghĩa
Người lấy vun hồn mơ tái tê.

Chẳng ước là sông chảy một dòng
Ngàn năm dung dị cũng long đong
Hoà tan nước biếc sao là hết
Lệ thắm, mồ hôi với máu hồng.

Em ơi, nguyện ước đơn sơ nhất
Tự một chiều hoang gội nắng tà
Viết ngược vần thơ lên lá úa
Bẽ bàng ta muốn ta là ta!

2011