Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 11:23, số lượt xem: 409

Người chết đi một lần, rồi sống
Rồi chờ đợi chết lại lần hai
Đem tinh huyết gởi vào trong mộng
Sống-chết nơi đâu vẹn hình hài?

Ta ung dung điên cùng câu chữ
Em thực lòng gian dối vậy sao?
Ôi bướm ong tìm hoa kém mật
Thà chui bò trọn kiếp con sâu!

2013