Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2016 03:07, số lượt xem: 386

Xa nhau cũng một quãng đời
Mà như giây phút mới rời bàn tay
Nằm ôm gối mộng đêm nay
Trăng sao rụng xuống vừa đầy bóng ai.

Đường qua nặng gánh hai vai
Gánh duyên nợ, gánh lời trai thệ nguyền
Tưởng rằng cứu cánh thần tiên
Nhiệm màu thơ hoá đảo điên giữa trời.

Yêu nhau thiếu một tiếng cười
Thiếu ba tiếng khóc và đôi tiếng lòng
Nên giờ tình đã bằng không
Trăm năm nhớ nỗi sầu đông gió lùa.

Yêu nhau thiếu mất một mùa
Người đâu đây đó thấy chưa xuân về?

VĐP. 2016.