Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2014 12:44, số lượt xem: 443

Một hai đôi mắt trải lòng nhau
Những tiếng chân tình trong xót đau
Những bước chân đua mòn cõi bạc
Một đời hoang tái lệ u sầu.

Người dối gian chi trước một người?
Cho hồn tham lợi cũng buông xuôi
Quyền uy bia đá còn đôi chữ
Người dối gian chi trước vạn người?

Thiên đường một cõi khóa trong mơ
Cõi bạc còn đây vạn hững hờ
Hai cõi thần nhân là ảo ảnh
Cõi tình ngơ ngẩn mấy câu thơ.

Sum họp đằng sau chuyện cách ly
Lệ rơi vô nghĩa thiết tha gì?
Người đứng rồi đi, đi hay ở
Cõi bạc cho cùng chẳng biến suy.

Buồn đau sánh bước nỗi yên vui
Nước mắt hân hoan tiếp ngậm ngùi
Dâu bể là duyên trong cõi bạc
Ngàn năm nhân thế phải đơn côi.

Tang tóc lìa xa đến thái bình
Thái bình mấy chốc lại điêu linh
Người nơi cõi bạc hoài mơ mộng
Yêu – hận triền miên chuyện chúng sinh…

Để rồi đôi mắt trải lòng nhau
Để tiếng chân tình ru xót đau
Để bước chân đua mòn cõi bạc
Để đời ai thắm lệ u sầu….!

2010