Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2016 01:16

Chiếc ao hợp tác
Dừa rợp quanh bờ
Bốn mùa đầy nước
Cá bơi lượn lờ

Ông ra trông cá
Cháu cùng theo ông
Nhìn cá đớp bọt
Trăng vàng mênh mông


Nguồn: Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985