Trịnh Bằng (1952-1999) có bút hiệu là Dâng Hương, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tỉnh Bình Dương, Chi hội trưởng Chi hội Văn học nghệ thuật Dầu Tiếng. Trải qua các công tác quân y viện Bệnh viện K23, đội trưởng đội phẫu C50, chiến sỹ biệt động thành lữ đoàn 316, trợ lý giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương)

Đã có nhiều bài đăng trên các báo, chương trình tiếng thơ trên Đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh, Đài tiếng nói Việt Nam. Đã xuất bản tập thơ "Bến đậu thuyền mong" (NXB Sông Bé, 1990).