(Tặng những người lính trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ)

Hai cuộc chiến tranh
Lính ta lấy vợ
Mỗi cây mỗi hoa
Mỗi nhà mỗi cảnh

Có người "đi lính"
Tuổi chưa hai mươi
Cưới lấy vợ người
Về nuôi cha, mẹ

Vợ chồng tuổi trẻ
Con sớm cháu đàn
Bố con ra đàng
Nhầm anh em ruột

Có người biền biệt
Quên cả tuổi xuân
Chuyện vợ khất lần
Người trông, kẻ ngóng...

Đầu hai thứ tóc
Đất nước hoà bình
Mới lập gia đình
Cha già, con nhỏ!

Bế con ra ngõ
Địu con lên nương
Đưa con đến trường
Tưởng là ông, cháu

Lấy vội "vợ xấu"
Bằng tuổi vợ già
Khách khứa đến nhà
Chồng anh, vợ bác!

Chồng già tóc bạc
Vợ trẻ phây phây
Người ngoài không hay
Tưởng là con, bố!

Truyện lính lấy vợ
Già, trẻ đến tình
Một thời chiến tranh
Một thời để nhớ...


Sơn La 22-12-1989

Nguồn: Quê hương Bác đã về thăm (thơ), Trần Vương Luyện, NXB Văn hoá dân tộc, 2000