(Tặng phụ nữ dân tộc Sơn La)

Đẹp thay những bức thêu hoa
Khéo tay phụ nữ Sơn La chọn màu
Khăn piêu nổi tiếng Yên Châu
Đội khăn như thể trên đầu đội hoa
Quỳnh Nhai Thái trắng nõn nà
Bông ban năm tháng nở hoa gối đầu
Chăn sông Mã, đệm Thuận Châu
Phù Yên thổ cẩm, khuýt mầu Mường La
Bắc Yên sắc nước sông Đà
Mộc Châu đồng cỏ bao la nghĩa tình
Mai Sơn thị xã đẹp xinh
Vải Xường Trường ấm gia đình lứa đôi...
Mùa bông trắng khắp núi đồi
Tối về đèn sáng bên người đảm đang
Tiếng sa, tiếng "khắp" rộn ràng
Trồng bông dệt vải bản làng thêm vui


Sơn La, 8-3-1990

Nguồn: Quê hương Bác đã về thăm (thơ), Trần Vương Luyện, NXB Văn hoá dân tộc, 2000